Karapınar Ziraat Odası Başkanlığı

BİLGİ BANKASI

Oda Kayıt İçin Gerekli Belgeler

Oda Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 

1-)Oda Giriş Dilekçesi


2-)Çiftçi Kütüğü (Mahalle muhtar onaylı)


3-)Çiftçilikle iştigal ettiğini gösterir belge Tarla veya Hayvan sayısı

4-)Kimlik Fotokobisi (2 Adet)

5-) Vesikalık Fotograf