Karapınar Ziraat Odası Başkanlığı

KURUMSAL

Tarihçe

 

Ziraat Odaları ilk kez 1881 yılında çıkarılan bir tüzükle kurulmuştur. 1881 - 1897 döneminde Ziraat Odalarının sayısı 99’a yükselmiştir. Genellikle bir danışma kurulu niteliğinde olan Ziraat Odalarından beklenilen hizmetler yeterli görülmemiştir.

 

1912 yılında çıkarılan bir tüzükle Ziraat Odalarının ilçe düzeyinde kurulması sağlanmıştır. Ziraat Odalarına yeterince mali kaynak temin edilemediğinden, Odalar kendilerinden beklenen görevleri yapamamışlardır.

 

Cumhuriyet döneminde 1937 yılında yürürlüğe giren, 3203 Sayılı Ziraat Vekâleti Vazife ve Teşkilatı Kanunu’nun 6 ve 7’inci maddelerine göre, Ziraat Odalarının yeniden canlandırılmasına çalışılmış ve bu amaçla 1940 yılında birçok Ziraat Odasının seçimleri yapılarak kurulmasına çalışılmıştır. Ancak, başarılı bir sonuç elde edilememiştir.

 

Ziraat Odalarının, çiftçileri bünyesinde toplayan aktif bir kuruluş olmaları için özel bir kanuna ihtiyaç olduğu anlaşıldığından, böyle bir kanunun çıkarılması yönünde çalışmalar yapılmıştır. 6964 Sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu 1957 yılında yürürlüğe girmiştir.

Ancak, kanuna ilişkin tüzüğün zamanında çıkarılmaması nedeni ile Ziraat Odalarının faaliyete geçmeleri 1963 yılından itibaren başlamıştır. Aradan geçen süre içerisinde, 6964 Sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat odaları Birliği Kanununun bazı maddeleri, 1971 yılında 1330 Sayılı Kanun’la, 1984 yılında ise 2979 Sayılı Kanunla değişikliklere uğramıştır. Çiftçilik ile uğraşanların yasal kuruluşu olan Ziraat Odaları da, diğer meslek kuruluşları gibi hukuki dayanağını Anayasa’dan alan kamu kurumu niteliğinde mesleki kuruluşlardır. Nitekim Anayasanın 135’inci maddesinden anlaşılabileceği gibi “kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşlar” ancak kanunla kurulabilmektedir.

 

6964 Sayılı Kanun’un 1979 Sayılı Kanun’la değişik 2’ inci maddesine göre, her ilin merkez ilçesi ile bağlı ilçeler Ziraat Odasının faaliyet alanı sayılmaktadır.

Karapınar Ziraat Odası 1963 yılında kurulmuş ve faaliyete başlamıştır. Odanın kuruluşundan bugüne kadar sırasıyla Başkanlık yapan kişiler şu şekilde olmuştur;

1- Mehmet ARSEVENOĞLU
2- Mehmet AKBABA
3- Hamdi MUTLU
4- Ahmet SEZER
5- Rasim GÜNER
6- Mustafa ÜNER
7- Nazım PAÇAL
8- İsmail ULUSOY
9- M.Vural YARDIMCI
10- Aslan OKUR
11- Fikret ERSOY
12- Hikmet BOZAKLI
13-Durmuş ÜNER (Devam ediyor)

 

Odamız bünyesinde Genel Sekreter, iki Ziraat Mühendisi, Kimyager, Tahsildar, Selektör Sorumlusu, Laboratuvar yardımcı elemanları ile birlikte toplam 9 personel istihdam edilmektedir. Odamızın şu an itibariyle 3.791 bayan üyesi ve 11.447 erkek üye olmak üzere toplam 15.728 üyesi bulunmaktadır.

 

ODAMIZ PERSONEL İSİMLERİ VE GÖREVLERİ

  1. Nadi ÖZDİL (Genel Sekreter) İşletme Fakültesi mezunu
  2. Yusuf ALTUNDAL (Ziraat Mühendisi) Toprak bilimi ve Bitki besleme
  3. Şengül TÜYSÜZ (Ziraat Mühendisi) Bitki Koruma Mezunu
  4. Büşra ÖZSOY (Ziraat Mühendisi) Tarla Bitkileri
  5. Ayşen ÇORAKÇI (Ziraat Mühendisi) Toprak Bölümü
  6. Ahmet ŞENSES (Muhasebeci) Lise Mezunu
  7. Veysel Can ZENGİN (Laboratuar görevlisi) Yüksekokul Mezunu
  8. Hüseyin BAKIR(Memur) Yüksekokul Mezunu
  9. Ali GÖÇER (Sellektör Görevlisi) ilkokul mezunu
  10. Engin BAKIR (Makina Operatörü)