Karapınar Ziraat Odası Başkanlığı

HABERLER

Ziraat Odası Başkanımız  Anız yangınları konusunda uyarıda bulundu

Ziraat Odası Başkanımız Anız yangınları konusunda uyarıda bulundu

Dikkatli Olalım

Karapınar Ziraat Odası Başkanı,
Anız yangınları konusunda Çiftçilerimize uyarılarda bulundu.
Üner,İlçemizde Hububat hasadının başlamasıyla birlikte Anız yangını riskini de beraberinde getirdiğini bu konuda çiftçilerimizin ve Biçerdöver İşletmecilerimizin daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.
Ülkemizde hasat döneminden sonra maalesef hububat alanlarının yaklaşık %30 unun anızı yakılmaktadır. 
Anızın, yakılması suretiyle yok edilmesinin sebebi, kolay, çabuk ve masrafsız olmasındandır. Ancak çiftçilerimiz Anızı yakarak temizlemek suretiyle tarlanın yapısı bozmakta, yararlı mikro organizmaların yok olmasına sebep olmakta ve topraktan ertesi yıl istenen verimi elde etmek için daha fazla kimyasal gübre kullanmak zorunda kalacağından ekonomik olarak daha fazla masraf ederek maliyetlerini yükselteceğini belirtti.
.Anız yakmanın başlıca zararları; 
*Toprağın verimliliğini düşürür, 
* Toprak içindeki faydalı canlıları yok eder, 
* Yakma sonucu havadaki karbon monoksit oranı artar ve hava kirliliği oluşur,
* Komşu tarlalardaki hasat edilmemiş mahsule, bağ - bahçelerdeki meyve ve sebzelere, mera alanlarına zarar verdiğini söyledi.

Başkan Üner, Zararları nedeniyle modern tarımda anız yakmaya yer yoktur. Ülkemizde 1993 yılından beri anız yakılması yasaklanmıştır.

Tarlanın maliki ya da zilyedi olan kişiler tarafından anız yangınını önlemek için tüm tedbirlerin alınması gerekmektedir. Tüm tedbirlere rağmen yangın çıkması durumunda, Jandarma, İtfaiye Müdürlüğü ve muhtarlığa bildirimde bulunulmasına, yöre halkının yardımı ile yangının söndürülmesi için gerekli girişimlerin bulunulması yangının diğer tarla, mera vb. yerlere sıçramasının engellenmesi gerekmektedir. Konu ile ilgili gerekli tedbirleri almayarak anız yakanlara veya sebep olanlara; 5491 sayılı Çevre Kanununda değişiklik yapılan 2872 sayılı “Çevre Kanunu”nun 20 Maddesi ( l ) bendi gereğince idari para cezası verileceğini belirtti.

Ziraat Odası Başkanı, anız yangınlarında toprakta kalan kök ve sapların yanı sıra toprağın bütün enerjisini barındıran, besin elementlerini, suyunu tutan, verimi sağlayan organik maddenin de yandığına işaret etti.
Kaybedilen organik maddeyi telafi etmek için bir sonraki yıl üreticinin daha fazla gübreleme yapmak zorunda kaldığını anlatan Üner, şöyle devam etti:
"Yangının ardından yeniden yapılacak bitkisel üretimde ürünün sağlıklı gelişmesi, uygun değer dediğimiz verime ulaşması için kaybedilen organik maddenin telafi edilmesi gerekiyor. Çiftçi bunu daha fazla gübre uygulayarak yapıyor. Her gübre tuz demektir. Zaman içinde toprakların çoraklaştığını, verimsizleştiğini, tuzlaştığını, toprakta bitkilerin gelişmesi için yararlı olan mikroorganizmaların da toprağın bozulması ve tuzlulaşmasından etkilendiğini biliyoruz. Böylece bizim topraklarımız bozulmuş ve toprak kalitesi düşmüş oluyor. Yapısı bozulmuş toprak artık üretken bir toprak değildir. Toprağın yapısı bozulduğu için verimliliği bozuluyor. Yani toprak yıpranıyor ve sağlıklı bitki yetiştiriciliğine ev sahipliği yapamıyor. Dedi.
Durmuş Üner; İlçemizde Hububat hasadının devam ettiği ve önümüzdeki aylarda da Ayçiçeği ve Mısır Hasadının başlayacak olması sebebiyle çiftçilerimizin Anız yangınlarına karşı daha dikkatli olmalarını belirterek, Dünyada Tarım arazilerinin verimliliğini artırmak için çeşitli çalışmalar yapılırken, bizim ülkemizde arazi sahipleri tarafından Anızların yakılmak suretiyle Toprak yapısının bozulmasına, verimsizleşmesine neden olmak anlaşılır gibi değil dedi.