Karapınar Ziraat Odası Başkanlığı

HABERLER

TRAFO HIRSIZLARI YAKALANDI

TRAFO HIRSIZLARI YAKALANDI

Ҫiftҫilerimizin alɪn teri ile kazanɪp,tarɪm arazilerine binbir güҫlükle kurdurduğu elektrik trafosu, panosu ve sulama tesisatlarɪnɪn son yɪllarda ҫalɪnɪp gasp edilmesi olayɪ emniyet birimlerimiz tarafɪndan ҫözüldü.
Özellikle son yɪllarda, ҫiftҫilerimizin mağduriyet yaşadɪğɪ trafo ve pano hɪrsɪzlɪgɪ olayɪ, Emniyet birimlerimizin sɪkɪ takibi neticesinde ҫete üyeleri deşifre edilerek ele geҫirilmesi ile ҫözüldü.
Bu süreҫte, Üreticilerimizin büyük bir sorunun ҫözüme kavuşturulmasɪ aşamasɪnda ҫalɪşma gösteren Karapɪnar Emniyet Müdürlüğüne, Karapɪnar Cümhuriyet savcɪlɪğɪna ve emeği geҫen herkese teşekkürlerimizi sunarɪz.