Karapınar Ziraat Odası Başkanlığı

HABERLER

SÜRÜ YÖNETİCİSİ GENÇLERE KOP DESTEK OLUYOR PROJESİ
SÜRÜ YÖNETİCİSİ GENÇLERE KOP DESTEK OLUYOR PROJESİ
SÜRÜ YÖNETİCİSİ GENÇLERE KOP DESTEK OLUYOR PROJESİ
SÜRÜ YÖNETİCİSİ GENÇLERE KOP DESTEK OLUYOR PROJESİ

SÜRÜ YÖNETİCİSİ GENÇLERE KOP DESTEK OLUYOR PROJESİ

KARAPINAR İLÇE TARIM VE ZİRAAT ODASI ORTAKLIĞI İLE

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİCİLERİMİZE

KARAPINAR TARIM VE ORMAN İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ İLE KARAPINAR ZİRAAT ODASI PROJESİ

KOP İDARESİ TARAFINDAN KABUL EDİLDİ.

Karapınar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Karapınar Ziraat Odası Başkanlığı’nın ortaklaşa hazırlayıp KOP Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunduğu ‘Sürü Yöneticisi Gençlere KOP Destek oluyor’’ projesi Kalkınma ajansı tarafından kabul edilerek kaynak aktarımı gerçekleştirildi.

 İlçemiz ve köylerinde kentsel ve kırsal kesimde yaşayan nüfus arasındaki dengesizlik sebebiyle ortaya çıkan mekânsal ve Sosyo-Ekonomik dezavantajları avantaja dönüştürerek öncelikle ülkemiz sonrasında dünya standardında etkin ve güçlü bir üretim yapısının oluşturulması hedeflendiği belirtilerek,

Özellikle konfor ve refah seviyesi yüksek olan barınaklar temin ederek Sürü Yöneticiliğini daha cazip hale getirmek suretiyle iş istihdamını artırmak, bölge halkımızın gelir düzeyini ülke ortalamasının üzerine çıkartmak amaçlandığını belirten yetkililer, KOP İdaresine sunduğumuz Küçükbaş Hayvan Barınağı talebimiz KOP tarafından kabul edilerek toplam bütçenin %70 ‘i oranında kaynak aktarımının gerçekleştirildiği belirtilerek, Projenin İlkbahar döneminde şartları proje uygulamasına uyan üreticilerimiz belirlenerek uygulamaya geçirileceği belirtildi.