Karapınar Ziraat Odası Başkanlığı

HABERLER

SIRALI EKİM BAHARLIK ÜRÜNLERİN EKİLİŞ FİYATLARI BELİRLENDİ.

SIRALI EKİM BAHARLIK ÜRÜNLERİN EKİLİŞ FİYATLARI BELİRLENDİ.

SIRALI EKİM BAHARLIK ÜRÜNLERİN EKİLİŞ FİYATLARI BELİRLENDİ.

Bahar Döneminin gelmesiyle birlikte İlçemizde yoğun şekilde baharlık Ürünlerin (Pancar / Dane Mısır / Y.Ayçiçeği vb.) Ekilişlerine başlanmıştır. Ürünlerin ekim işlemini yapan vatandaşlarımızın, ürün ekim fiyatlarında oluşturdukları farklı fiyat dalgalanmalarının önüne geçmek ve üreticilerimizin ve Ekim faaliyetleri ile iştigal eden vatandaşlarımız arasında, ekim ücretleri konusunda olabilecek sıkıntılara mehal vermemek için ;
İlçemizdeki tarım arazileri ve günün şartları da dikkate alınarak Odamız tarafında 2020 yılı Baharlık Ürünlerin Ekim ücretleri aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenmiştir.
ŞEKER PANCARI :
Gübreli Ekim dekar fiyatı 17.00 TL
Gübresiz Ekim dekar fiyatı 15.00 TL

MISIR / AYÇİÇEĞİ:

Gübreli Ekim dekar fiyatı 16.00 TL
Gübresiz Ekim dekar fiyatı 14.00 TL

Arazinin durumu, uzaklığı, yakınlığı vb durumlarda ekim yapan ile ekim yaptıracak çiftçilerimizin karşılıklı anlaşması esas olmak üzere, normal şartlarda yukarda belirtilen fiyat tarifesine riayet edilmesini diler, bereketli yıllar dileriz.