Karapınar Ziraat Odası Başkanlığı

HABERLER

MÜNAVEBE ŞARTI İÇİN DUYURU

MÜNAVEBE ŞARTI İÇİN DUYURU

DUYURU

08 haziran 2018 tarih ve 30445 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi yapılmasına dair tebliğ kapsamında;2018 üretim yılından başlamak üzere, örtü altı üretimler hariç olmak üzere bir parsele aynı tek yıllık bitki arka arkaya üç kez ekilirse, üçüncü üretim için destekleme ödemeleri yapılmayacaktır.
2018 ve 2019 üretim yıllarında aynı ürünü yetiştirmiş/yetiştirecek olan ve 2020 üretim sezonunda da aynı ürünü yetiştirmeyi planlayan üreticilerimiz, Tebliğ Maddeleri gereğince Mazot/Gübre desteğinden hem de varsa fark ödemesi desteklemeleri gibi diğer bitkisel üretim desteklemelerinden faydalanamayacaktır.