Karapınar Ziraat Odası Başkanlığı

HABERLER

Mısırda Biyolojik Mücadele İçin Çalışmalar Devam Etmektedir.
Mısırda Biyolojik Mücadele İçin Çalışmalar Devam Etmektedir.
Mısırda Biyolojik Mücadele İçin Çalışmalar Devam Etmektedir.
Mısırda Biyolojik Mücadele İçin Çalışmalar Devam Etmektedir.
Mısırda Biyolojik Mücadele İçin Çalışmalar Devam Etmektedir.
Mısırda Biyolojik Mücadele İçin Çalışmalar Devam Etmektedir.
Mısırda Biyolojik Mücadele İçin Çalışmalar Devam Etmektedir.

Mısırda Biyolojik Mücadele İçin Çalışmalar Devam Etmektedir.

Karapınar Ziraat Odası Başkanımız Durmuş ÜNER ve Oda teknik danışmanız Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Prof.Dr.Süleyman SOYLU Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Naim ÖZTÜTK ziyaret ederek son yıllarda bölgemizde mısır yetiştiriciliğinde sorun olan zararlılarla biyolojik mücadele konusunda ortak çalışmalar yapmak için görüşmeler yaptılar.

Mısır önemli bir besin kaynağı olması yanında, yem ve bitkisel yağ başta olmak üzere birçok sanayi dalının da önemli hammaddesini oluşturmaktadır. Konya ili Karapınar ilçesi olarak geniş bir ekiliş alanına sahip olan mısır, geniş bir adaptasyon kabiliyetine sahiptir. Ülkemizde olduğu gibi Karapınar ilçemizde de Tahıl üretiminde Buğday ve Arpadan sonra üçüncü sırayı Mısır almaktadır. İlçemizde 296.200 dekar Dane Mısır 39.066 dekar Silajlık Mısır üretimi yapılmaktadır.

            Mısırda zarar yapan pek çok zararlı, hastalık ve yabancı ot türü bulunmaktadır. Bunlardan Mısır Koçan kurdu (sesamia nonagrioides Lef.(Lepidoptera:Noctuidae) Mısır Kurdu (Ostrinia nubilalis Hbn.)(Lepidoptera:crambidae) Çizgili Yaprak kurdu(spodoptera exigua hübner),Mısır Yaprak kurdu(Pseudaletia=Mythimna),Yeşilkurt(Helicoverpa armigera),Mısır Pamuk Yaprak kurdu(Spodoptera Littoralis) zararlılara karşı mücadelede kolay uygulanabilirliği ve sonucun hemen alınabilmesi gibi nedenlerle üretici tarafından en fazla tercih edilen yöntem kimyasal mücadele olmuştur. Bu kimyasal mücadelenin hedef alınan organizmalara dayanıklık problemi ve etki düşüklüğü göstermesi, doğal düşmanları yok etmesi, çevre kirlenmesi ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilerinin yanında yüksek maliyet ve ekonomik olmaması ve süreklilik sağlayamaması gibi dezavantajları bulunmaktadır. Nitekim uzun yıllar kimyasal mücadele uygulanmasına rağmen zararlı popülasyonunda azalma görülmemiş aksine doğal denge bozulmuş ve her yıl mücadele yapılması zorunlu hale gelmiştir.

       Günümüzde insan sağlığının, çevrenin ve biyolojik çeşitliliğin korunması ön plana çıkmaktadır. Bu zararlılarla mücadelenin en başında Biyolojik Mücadele gelmektedir. Buna benzer uygulama hububat ürünlerinde en önemli zararlı olan süne zararlısında biyolojik mücadele için Süne ergin parazitoidi (Tachinidae) tarlaya bırakılması sonucunda başarı sağlanmıştır. Biyolojik mücadelenin avantajları yönleri; Doğal dengeyi koruyucu olması, çevre ve insan sağlığına olumsuz etkisinin ve dayanıklık sorunun olmaması, süreklilik arz etmesi ve daha ekonomik olması şeklinde sıralanabilir.

            Ülkemizde Mısır Bitkisinde biyolojik mücadele ile ilgili ilk çalışmalar 1980’li yıllardan başlamış, Fakat küçük alanlarda küçük salım çalışmaları uygulanmış ve başarıya ulaşılmıştır. Bu mücadeleden sonra zararlı popülasyonunda azalma, Parazitoit böceklerinde artış ve ilaçlama sayılarında azalma görülmüştür.Tarımda sürdürülebilirliği sağlamak için; kimyasal mücadele ağırlıklı konvansiyonel tarıma alternatif olan Biyolojik mücadele uygulamalarına gereken önem verilmeli ve desteklenmelidir.

Ülkemizde Mısırda Biyolojik mücadele ile yapılan çalışmalar sonucu zararlılara karşı tespit edilen doğal düşmanlar Tarım ve Orman Bakanlığının Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü(TAGEM) Bitki Sağlığı Araştırmalar Daire Başkanlığı tarafından Mısır Entegre Mücadele Teknik Talimatında tespit edilmiştir.Bu tespit edilen doğal düşmanlardan yumurta parazitoitleri, Larva-Pupa Parazitotileri veya Predatörleri uygun olanlarının bakanlığımız tarafından temin edilerek Mısır üretiminde Türkiye’nin % 7’ini Konya İlinin % 38’ni karşılayan Karapınar İlçemizde biyolojik mücadele yapılması için Karapınar Ziraat Odası Başkanlığı ve Odamıza üye olan 2540 Mısır üreticimiz ile 335.000 dekar alanda bu uygulama konusunda gerekli her türlü çalışmayı yapmaya hazır durumdayız. Bu biyolojik mücadelenin pilot bölge olarak ilçemizde uygulanması hususunda

gereğini arz ederim.

 

 

                                                                                                            Durmuş ÜNER

                                                                                                 Karapınar Ziraat Odası Başkanı