Karapınar Ziraat Odası Başkanlığı

HABERLER

KİMYASAL İLAÇLAMADA EKİPMANIN ÖNEMİ

KİMYASAL İLAÇLAMADA EKİPMANIN ÖNEMİ

                                                                                        KİMYASAL İLAÇ

    Hastalık, zararlı ve yabancı otlarla savaşımda Kültürel Savaş, Fiziksel savaş, Biyolojik Savaş, Biyoteknik Savaşlar Gibi Yöntemler Kullanılmasına Karşın Hem Uygulama Kolaylığı Hem De Etkisini En Kısa Sürede Göstermesi Nedeniyle Günümüzde En Yaygın Kullanılan Yöntem Kimyasal Savaştır.

    Başarılı bir kimyasal savaş en az ilaç kullanarak en yüksek biyolojik etkinliğin sağlanması, çevre kirliliğinin en aza indirilmesi ve ekonomik bir ilaç uygulamasıyla mümkündür. Bu amacın gerçekleştirilebilmesi, Yapılacak kimyasal savaşın hedef çeşidine uygun ilacın seçilmesi, seçilen ilacın zamanında ve uygun dozlarda hedef yüzeylere uygulanması ve bu işlemlerin yapılmasında en uygun ekipmanın seçilmesine bağlıdır. 

    Üreticilerimizin kimyasal savaşta üzerinde durduğu en önemli sorunların başında ilaçlama amacıyla kullanılan kimyasallardan beklenen etkinin elde edilememesi ve uygulama şekli gelmektedir. Bu sorunun birincil nedeni ise hatalı uygulamadır. Ülkemizde ilaçlama uygulamaları genellikle yüksek hacim ve yüksek dozda yapılmaktadır. Yüksek hacim uygulamalarında ilacın özellikle yaprak alan indeksi küçük bitkiler üzerinde tutunabilecek miktardan fazla olması nedeniyle bitki üzerinden akarak yere düşmesi kaçınılmaz olmaktadır. Bu olumsuzluk beraberinde toprağa akan kimyasallar nedeniyle çevre kirliliğini de getirmekte, gereksiz ilaç kullanımı ekonomik kayba yol açmaktadır.

   Yüksek doz kullanımı ise üründeki kalıntı miktarını arttırmakta bunun sonucunda ise hem insan sağlığı yönünden hem de ihraç edilen tarım ürünlerinin iadesi nedeniyle problemler yaşanmaktadır. Üstelik yeterli etkinin sağlanamaması durumunda fatura ilaca kesilmekte ve ilaçlama işlemi çoğu kez doz arttırılarak yinelenmektedir. Oysa tarımsal savaşta iki temel amaç bulunmaktadır. Bunlardan ilki ürünü her türlü zararlı organizmalardan korumak ve kaliteyi arttırmak ikincisi ise bunları ekonomik sınırlar içinde yapabilmektir. Ekonomik olmayan tarımsal savaşın üreticiye yarar sağlayamayacağı aşikârdır.

   Bulunduğumuz günler itibari ile ilçemizde bazı bölgelerde hububat alanlarında bambul zararlısı görülmeye başlamış ve bu bölgelerde zararlı ile kimyasal mücadele yapılması gerekmektedir. Fakat bazı çiftçilerimizin bu zararlıya karşı mücadeleyi yağmurlama sulama ile ile birlikte yapıldığı gözlemlenmiştir. Yukarıda bahsettiğimiz üzere hiçbir kimyasal ilaçlama bu şekilde yapılması uygun değildir. Tarımsal savaşta kimyasal ilaçlama için en uygun alet ve ekipmanlar seçilerek yüzeysel ilaçlama şeklinde yapılması gerekmektedir.