Karapınar Ziraat Odası Başkanlığı

HABERLER

KARAPINAR ZİRAAT ODASI MECLİS KURULU BASIN AÇIKLAMASI

KARAPINAR ZİRAAT ODASI MECLİS KURULU BASIN AÇIKLAMASI

                    KARAPINAR ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI                     

            BASIN AÇIKLAMASI

 

Karapınar Ziraat Odası Başkanlığı 17.375 üyesiyle İlçemizin en büyük Sivil Toplum Örgütü ve yapmış olduğu proje ve çalışmalarla Ulusal ve Uluslararası Tarım Platformlarında adından söz ettiren ve bu çalışmalarından dolayı Tarım Bakanlığı tarafından ödüllendirilmiş aktif örnek bir odadır.

Odamızın başarılı çalışmalarında en önemli etkenlerden biri şüphesiz Üyelerimizin olumlu fikir, görüş ve önerilerinin her zaman dikkate alınmış olması, değerlendirilmiş olmasından kaynaklandığı yönetimimiz tarafından bilinmektedir. Eleştirilerin, görüş ve önerilerin yapıcı olması, yol gösterici olması yönetimimize her zaman faydalı çalışmalar yapmasına vesile olmuştur.

Bunun yanında, bazı çevrelerce işin aslını araştırmadan, doğru bilgiyi yetkili mercilerden almadan sırf eleştiri olsun mantığı ile Sosyal Medya üzerinden Oda Menfaatlerini gözetmeden, yapılan olumsuz ve yanlış beyanatlar, ne Odamıza nede çiftçilerimize faydası vardır, yıkıcı, Odayı zor duruma sokan eylemler karşısında Meclis Kurulu olarak hep dik durduk, tahakküm altına girmedik bundan sonra da böyle yıkıcı çalışmalar karşısında çiftçilerimizin ve Oda Menfaatlerinin korunması için asla taviz verilmeyeceğini belirtiriz.

Karapınar Ziraat Odasının önceki döneminde plansız, programsız, etkin kaynak kullanımı, oto park ve diğer fiziki sorunların çözümü gözetilmeden, dönemin tüm Meclis Üyelerinin görüşü alınmadan başlanan, Hizmet Binası inşaatının kaba yapısından sonra Odanın nakit kaynağının tükendiği gerekçesiyle 2014 yılında inşaat faaliyetini durdurmuşlardır.

Bunun yanında göreve ilk geldiğimizden bugüne kadar Üye aidatlarından yaklaşık %14 – 15 oranında indirim yapmamıza rağmen, etkin tasarruf tedbirleri uygulayarak, fuzuli harcamaları asgari seviyeye çekerek 3 yıl gibi bir sürede Odayı yeniden ekonomik gücüne kavuşturmaya çalıştık.

Odamız 6964 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulmuş ve Kanun gereği Genel Kurul, Meclis Kurulu ve Yönetim Kurulu organları ile yönetilen kamu kurumu niteliğinde kamu kuruluşudur.

Odanın işleyişi ile ilgili kararlar Oda Meclisi ve Yönetim Kurulu tarafından alınır ve uygulanır. Bu konuda hiçbir kurum/kuruluş ve kişinin tahakkümünde, güdümünde değildir.

Son günlerde Odanın bir önceki eski yöneticisi tarafından Sosyal Medya yı kullanarak, Odanın, halen inşaatı tamamlanmamış Hizmet Binası inşaatıyla alakalı olarak Resmi Kurum/kuruluş yönetim gerçeklerinden uzak, Oda Meclis Üyelerinin kararlarını görmezden gelerek Odamızın Meclis üyelerini ve almış olduğu kararları yok sayarak toplumda bilgi kirliliği oluşturup, toplumu yanlış bilgilendirip kamuoyu oluşturmaya çalışmasını ahlaki ilkelerden yoksun, iftira boyutuna varan eleştirilerini de esefle kınadığımızı belirtmek istiyoruz.

Karapınar Ziraat Odası Başkanlığı bundan sonrada, yukarda belirttiğimiz gibi, hiç kimsenin baskı, iftira ve tahakkümüne boyun eğmeden, çiftçi üyelerimizin aidatları ile ayakta durdurduğu bilinciyle, Meclis Üyelerimizin müşterek kararıyla Oda kaynaklarını ölçülü, mantıklı ve hesap verilebilir şeffaflıkta çiftçilerimizin yararına faaliyetlerde kullanmaya devam edecektir.

 

Kamuoyuna duyurulur.                                                                           ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI

                                                                                                          MECLİS KURULU