Karapınar Ziraat Odası Başkanlığı

HABERLER

KARAPINAR DAN ANKARA ÇIKARMASI
KARAPINAR DAN ANKARA ÇIKARMASI
KARAPINAR DAN ANKARA ÇIKARMASI

KARAPINAR DAN ANKARA ÇIKARMASI

KARAPINAR DAN ANKARA ÇIKARMASI
Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka ,İlçemiz odalar, kooperatifler ve birlik başkanları heyet halinde Ankara ya giderek Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ettiler.Oda başkanımız Durmuş Üner ilçemizin Tarım ve Hayvancılık konusunda yaşadığı öncelikli sorunları rapor halinde bakan Kurum'a takdim etti.Başkan Durmuş Üner'in sunduğu rapor dosyasında tarımsal üretim maliyetlerinin ve özellikle elektrik enerjisinin çok yüksek maliyet unsuru oluşturduğunu ,tarımsal üretimde kullanılan elektrik enerjisinden dolaylı vergilerin kaldırılması ve bir kısmının devletimiz tarafından sübvanse edilmesi gerektiğini,2018 yılı üretimine ait sertifikalı tohum kullanım desteği,Mısır-Hububat prim fark ödemelerinin hala yapılmadığını çiftçimizin ekonomik yönden sıkıntı içerisinde olduğunu,ayrıca 2019 yılı Tarım ve Hayvancılık destekleme miktarlarının bakanlık tarafından açıklanmadığı için çiftçimizin tarımsal üretim noktasında bu belirsizlikler nedeniyle üretim yapıp yapmama konusunda kararsız kaldığını,Son günlerde duyurusu yapılan Konya,Emirgazi,Aksaray hattından geçmesi planlan hızlı tren yolu ray hattının ilçemizin ticaret,tarımsal faaliyetinin gelişimi için muhakkak Karapınar ilçemizinde dahil edilmesi için yeni düzenleme yapılması gerektiği konularında ve diğer birçok tarımsal sorunlarımızın bakan Kurum'a sözlü ve yazılı rapor halinde iletildiği bildirildi.

                                     KONYA/KARAPINAR                                 

ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI

TEL: 0332 755 11 71

FAX : 0332 755 10 48

 

 

 

MURAT KURUM

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI

                                                         

İlçemiz Karapınar, Konya’nın tarımsal üretimiyle adından söz ettiren 1.500.000 dekar tarım arazisine sahip müstesna beldelerinden biridir.

KARAPINAR İLÇESİ

YÜZÖLÇÜMÜ                    :   3030 km2             Yıllık yağış ortalaması : 279,5 mm

İLÇE MERKEZİ NÜFUS   :  49.600 kişi             Mahalle sayısı              : 42

RAKIM                                :        995 m

TARIMSAL ARAZİ ANALİZİ

İlçemizin Toplam Tarımsal Arazi Miktarı                : 1.500.000 DEKAR

Tarımsal olarak kullanılan Arazi Miktarı                : 1.028.000 DEKAR

Sulu Tarımsal Arazi Miktarı                                       :    658.000 DEKAR

Kuru Tarımsal Arazi Miktarı                                      :    370.000 DEKAR

KULLANILMAYAN TARIM ARAZİSİ

Tarıma Elverişli olup, kullanılmayan arazi                             :114.599 DEKAR

Tarıma Elverişli olmayan arazi                                  :356.996 DEKAR

DAİMİ ÇAYIR MERA ALANLARI

Daimi Çayır ve Mera Alanı                                         : 1.304.440 DEKAR

 

         1-Tarımsal Girdi Maliyetleri ciddi yekün teşkil etmektedir.

         Çiftçimiz ilçemizin yıllık yağış miktarının 260-285 mm arasında olduğu ve Elektrik, Mazot, Gübre girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğu ülkemizde, çok zor şartlarda tarımsal üretim yapmaktadır. Yer üstü su kaynaklarımız olmadığı için, Derin kuyulardan Elektrik Enerjisi ile zor şartlarda sulu tarım faaliyetini yürütmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda tarımsal üretimde kullanılan Elektrik, Mazot, Gübre bedelleri çok yüklü bir tarımsal üretim maliyeti yekûnu teşkil etmektedir. İlçe çiftçilerimiz, Tarımsal Üretim yoluyla Ülke ekonomisine ve istihdama önemli ölçüde katma değer sağlamaktadır.

         Toplam nüfusunun %70 inin çiftçilik(tarım ve hayvancılık) faaliyeti ile iştigal eden ilçemizde Tarım ve buna bağlı olarak hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için hükümetimiz tarafından sembolik rakamlar yerine etkili ve uzun vadeli, kalıcı bazı düzenlemelerin yapılması gerektiği görüşü oluşmuştur.

 

         2-Su kotası uygulaması

         285 mm yağış ortalaması ile Türkiye’nin en az yağış alan bölgesi olan ilçemizde uygulanması düşünülen dekara 200 ton su verilmesi planlanan uygulamanın aktifleşmesi halinde tarımsal üretim ve üretim çeşitliliğimiz tamamen bitecektir. Bu Uygulama Gelir kaynağı Tarım ve hayvancılık olan ilçenin tamamen bitmesi anlamına gelecektir. İlçemizde ekilen ürünlerin su ihtiyaç miktarları(Mısır 750 ton/da, Buğday 600 ton/da, Şeker pancarı 820 ton/da, Ayçiçek 680 ton/da) olduğu gibidir.

 

         3-2018 yılına ait tarımsal desteklemeler ödenmedi

         Her yıl değişik şekilde çiftçilerin desteklenmesi için yapılan tarımsal destekleme ödemelerinden; 2018 yılı Sertifikalı tohum kullanım desteği, İyi Tarım Uygulamaları Desteklemesi, Lisanslı depo kira ve nakliye desteklemeleri hiç ödenmedi. Yağlı bitkiler fark prim destekleme ödemesinin % 30 hala ödenmedi.2018 yılına ait Hububat ve Tanelik Mısır fark prim destekleme ödemelerinin yarısı hala ödenmedi.

 

         4-2019 yılına ait tarımsal desteklemeler tebliği hala yayınlanmadı.

         Çiftçilerimiz 2019 yılı üretimini tamamlamasına çok az bir zaman kalmasına rağmen 2019 yılına ait olan tarımsal destekleme miktarlarının belli olduğu tebliğ yayınlanmamıştır.2020 üretim sezonun başlamasına 2 ay gibi bir süre kalmasına rağmen daha 2019 yılı belli olmadığı için önümüzdeki sezon çiftçimiz ne ekip dikeceğine karar verememiş ve karamsar bir durumda kalmıştır.

  

         5-Prim Desteklemeleri artırılmalı, Bazı ürünler destekleme kapsamına alınmalıdır.

         İlçemizde ekilişi yapılan bazı ürünlerin destekleme kapsamı dışında değerlendirilmesi (Şeker Pancarı, Domates, Kavun (Hırtlak), Karpuz, Sarımsak, Havuç vb.) modelin amacına aykırı düştüğü, ürün deseninde azalma yarattığı, millî ekonomiye katkıyı azalttığı, işçi istihdamını düşürdüğü görüşünü güçlendirmektedir. Karapınar çiftçisinin basınçlı kapalı sulama sistemleri ile sulamasını yapıp birim alandan yüksek verim elde ettiği ürünlerin  (Buğday, Arpa, Mısır, Ayçiçeği) prim destekleme miktarları artırılmalı, ilçemizde yetiştirilen destekleme kapsamında olmayan tarımsal ürünlerinde(Domates, Kavun (Hırtlak), Karpuz Sarımsak, Havuç, Şeker Pancarı, Nemli Mısır Sucuğu Yemi vb.) destekleme kapsamına alınması gerekmektedir.

 

         6-Çizgili yaprak kurdu zararlısı popülasyonu her yıl artmaktadır.

         Şeker pancarı ve Mısır ekili alanlarda çok yoğun olarak zarar veren çizgili yaprak kurdu (karadrina)zararlısı çiftçimize çok büyük ek maliyet getirmiş ve bunun yanında toplu mücadele yapılmadığı için zararlı popülasyonu her yıl daha fazla yoğunlaşmaktadır. Biyolojik mücadele yapılması için gerekli yerlere müracaat edilmesine rağmen olumlu bir sonuç alınamamıştır.

 

         7-Hızlı Trenin yeni güzergâh Planlanmasında Karapınar ilçemiz yer almadı

         Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan ve Konya’nın Karatay, Meram, Selçuklu, Akören, Beyşehir, Çumra, Emirgazi, Seydişehir İlçeleri güzergâhından geçecek olan Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Antalya Hızlı Tren Demiryolu projesi kapsamında, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (ÇED) hükümleri gereğince verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün resmi internet sitesinde duyuruldu. Bu duyuruya göre belirlenen Yeni güzergâh da Karapınar ilçemizin yer almadığını üzülerek öğrenmiş durumdayız.

Gereğini bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

          

                                                 

                                                                                                        

                                                                                                      DURMUŞ ÜNER

                                                                                               Yönetim Kurulu Başkanı