Karapınar Ziraat Odası Başkanlığı

HABERLER

Hububat Müdahale Alım Fiyatları İle İlğili

Hububat Müdahale Alım Fiyatları İle İlğili

Kamuoyuna Basın Açıklaması

KARAPINAR ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI 2017 DÖNEMİ HUBUBAT MÜDAHALE ALIM FİYATLARI İLE İLGİLİ
KAMUOYUNA BASIN AÇIKLAMASI
2017 yılı Hububat alımlarında TMO Müdahale alım fiyatlarını Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Faruk Çelik 12.07.2017 tarihi itibariyle Konya’da açıklamıştır. Açıklanan müdahale fiyatları en son 2016 yılında açıklanan fiyatlar, yıllık ürün girdi maliyet artışları, şu anda serbest Borsa’daki alış fiyatları dikkate alınmadan, gerektiği gibi maliyet hesaplamaları yapılmadan ve hububat üreticilerimizi ekonomik yönden dikkate almadan yapılmış talihsiz bir fiyat açıklamasıdır.
Tarımsal alanda kullanılan önemli maliyet unsurlarından Mazot son bir yılda %10 artış göstermiş, Gübre fiyatlarına KDV indiriminin yansımadığı gibi fiyat artışı yaşanmış, tarımsal işçilik maliyetleri yaklaşık olarak %15 artış gösterirken, ürün satış değerlerinin maliyet unsurları artış değerlerinin altında fiyat açıklanması anlaşılır değildir.
İlçemiz şartlarında objektif olarak yaptığımız 2017 yılı Sulu 1 kğ Buğday maliyeti 0,93 TL,1 KG Kuru Buğday maliyeti 0,71 TL dir.1 kğ Buğday üretiminde oluşan maliyet miktarı ile açıklanan fiyatlar karşılaştırıldığında durumun ne kadar vahim olduğu, adeta üreticilerimizin kendi kaderlerine bırakıldığı aşikâr görülmektedir.
Çukurova ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin hububat hasadının bitmesi ve buradaki çiftçilerin bir nebzede olsa serbest piyasada (Borsa) ürününü değerlendirmesinin ardından İç Anadolu’da özellikle Konya ilinde Hububatın yoğun üretildiği ve Ülke hububat üretiminin lokomotifi olan bölgede hasatın başlamasıyla birlikte önce ithalatta gümrük vergi indirimi getirilmesi ardından piyasa şartları ve maliyet unsurları gözetilmeden düşük fiyat açıklaması yapmak bölge çiftçilerimize yapılmış en büyük haksızlık olduğunu düşünüyoruz.
Yine Hububat üretiminde sembolik destekleme prim miktarının (0,05krş/kğ) üretimi teşvik edici düzeyde yükseltilmesi gerektiği ve bölgeler arası üretim miktarı gözetilerek verilmelidir.
Zamanında açıklanmayan yanlış fiyat politikaları nedeniyle ve üretimi artırmaktan yana politikalar izlemek yerine günü kurtarmak adına yanlış İthalat politikaları izlenmesi nedeniyle yıldan yıla Hububat üretimi Konya bölgesinde ve Türkiye genelinde azalmakta, ekim alanlarının azalışının katlanarak devam edeceği maalesef görülmektedir.
Dünya Ülkelerinin Gıda üretimini artırıcı ve destekleyici önlemler aldığı son yıllarda, Eğer ülkemizde üretime yeterli destek verilmez ise; Hububat üretiminde kendi kendine yeten ülke statüsünü kaybedeceği zamanla dışa bağımlılığının artacağı öngörülmektedir.
Bu vesileyle; Özellikle bölge çiftçilerimize yapılmış olan bu haksız uygulamaların çözümü noktasında umudumuzu kaybetmek istemediğimizi, çözüm arayışı konusunda her platformda kanuni tepkimizi dile getirip, çiftçilerimiz adına hak arayışımız hassasiyetle devam edecektir.
Bilgilerinize sunulur.

DURMUŞ ÜNER
 Yön. Kur.Bşk .