Karapınar Ziraat Odası Başkanlığı

HABERLER

Cüce Ağustos Böceği Zararlısı Hakkında Bilgilendirme
Cüce Ağustos Böceği Zararlısı Hakkında Bilgilendirme
Cüce Ağustos Böceği Zararlısı Hakkında Bilgilendirme
Cüce Ağustos Böceği Zararlısı Hakkında Bilgilendirme
Cüce Ağustos Böceği Zararlısı Hakkında Bilgilendirme
Cüce Ağustos Böceği Zararlısı Hakkında Bilgilendirme

Cüce Ağustos Böceği Zararlısı Hakkında Bilgilendirme

KARAPINAR ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI

CÜCE AĞUSTOS BÖCEĞİ ZARARLISI HAKKINDA BİLĞİLENDİRME

Son yıllarda Orta Anadolu Bölgesi’nde ve özellikle Konya ilinde mısır ekim alanlarında önemli artışlar olmuş ve bölgemizin ana ürünü haline gelmiştir.  Konya ilinde 2019 yılında 1.245.353 dekar (TÜİK) alanda danelik mısır ekimi gerçekleşmiştir. Bu ekilişin 2020 yılı ekim alanlarının 278.837 dekarı (ZOBİS) Karapınar ilçemizde yer almaktadır.

            Mısır tarımında bu bölgede kat edilen gelişmelere karşın, zararlılardan kaynaklanan üretim sorunları da giderek artmaktadır. Ekim alanı genişledikçe cüce ağustos böcekleri (Cicadellidae) türlerinin popülasyon yoğunluklarında ve zarar derecelerinde önemli artışlar olduğu görülmeye başlanmıştır.

Geçtiğimiz yıllarda mısır tohumları sistemik etkili imidachloprid 600 g/l (Gaucho FS600) ve Clothianidinin (Poncho FS600) vb. ilaçlarla ilaçlanıyor ve cüce ağustos böceklerine karşı yaklaşık 50-60 günlük bir koruma sağlanıyor ve sonrasında da problem olmadan herhangi bir ilaçlama yapmadan mısırlar hasat olgunluğuna geliyordu. Fakat 2020 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının bu sistemik ilaçları yasaklaması nedeni ile satılan mısır tohumları geçmiş yıllardan farklı olarak bu zararlılara karşı herhangi bir koruyuculuk özelliğine sahip değildir. Bu yüzden de bugünlerde üreticilerimizden Cüce Ağustos Böceği ile ilgili çok sayıda şikâyet alınmaktadır.

            Cüce Ağustos böceği zarar şekli başın ön kısmında hortum şeklini almış ağız parçaları ile bitkinin sap ve yapraklarını sokup bitki özsuyunu emmek sureti ile zararlı olurlar. Yapraklara üstten bakıldığında, emgi yerleri beyaz noktalar halinde görülür. Emgi sonucu, gelişmede durgunluk göze çarpar. Emgi sırasında salgıladıkları toksik maddelerle bitkinin(floem ve ksilem)iletim borularını tıkamaları nedeniyle besin maddelerinin normal dolaşımına engel olurlar ve yaprak kenarlarından başlayarak bitkinin kurumasına neden olurlar.

            Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Bahri Dağdaş UTA Enstitüsü ortaklığı ile Alaoğlu ve ark. (2009) yaptıkları en detaylı araştırma sonucunda Cüce Ağustos böceği zararlısının Üründe %17.7 ile %31.9 arasında verim düşüklüğüne neden olduğu tespit edilmiştir.

Mısır bitkisinde verim üzerine en fazla etkili olan yapraklar koçanın üstünde yer alan yapraklardır. Bu yaprakların yeşil dokusunun tahrip olması verimlilik üzerine olumsuz etki yapacaktır. Bugünlerde bölgemizdeki mısırlar 50-60 cm büyüklüğe ulaşmış durumdadır. Sahada gerek Odamızın Ziraat Mühendisleri gerekse teknik danışmanımız Prof. Dr. Süleyman Soylu’nun yaptığı tespitlerde alttan 3-4 yapraklarda yoğun bir zararın olduğu, zarar yoğunluğunun buğday ve arpa tarlalarına komşu alanlarda daha yoğun olduğu şeklindedir. Ayrıca tüm çeşitlerde zarar görülmekle birlikte çeşitlere göre zarar eşiğinin farklılık gösterdiği görülmüştür.  Yapraklarında yoğun böcek zararı olan çiftçilerimizin holderle tarlaya girme şansları varsa bugünlerde bol su ile bir yüzey ilaçlaması yapmaları önümüzdeki üç haftalık dönem için bitkileri koruyacak ve üst yaprakların zarar görmesini engelleyecektir. Zarar eşiği düşük olan çiftçilerimizin ise böcek yoğunluğunu takip edip mümkün olan en son evrede yüzeyden veya damla sulama sisteminden mücadele yoluna gitmesi üreticimize zaman ve maliyet açısından avantaj sağlayacaktır.

Cüce Ağustos böcekleri ile ruhsatlı bir kimyasal mücadele şekli yoktur. Fakat zarar şekli emici bir tür olduğu için diğer ürünlere ruhsatlı olan emici zarar yapan zararlılara kullanılan insektisit ilaçları ile mücadeleler olumlu sonuç vermiştir.

Bu önerilerden bazıları ise;

ETKEN MADDE

UYGULAMA DOZU

UYGULAMA ŞEKLİ

IMIDACLOPRİD SC 350

25 ml /100 Lt Suya

Yeşil Aksam Uygulaması

IMIDACLOPRİD SC 350

100 ml /dekar

Damla Sulama ile

THİAMETHOXAM 240 g/l

30 ml /100 Lt Suya

Yeşil Aksam Uygulaması

THİAMETHOXAM 240 g/l

100 ml /dekar

Damla Sulama ile

DELTAMETHRİN 25 g/l

50 ml/dekara

Yeşil Aksam Uygulaması

ACETAMİPRİD % 20

30 gr / dekar

Yeşil Aksam Uygulaması

SULFOXAFLOR % 50

15 gr / dekar

Yeşil Aksam Uygulaması

 

 

 

                                                                                                                   Durmuş ÜNER

                                                                                                            Yönetim Kurulu Başkanı