Karapınar Ziraat Odası Başkanlığı

HABERLER

Biçerdöver Sözleşmesi Örneği

Biçerdöver Sözleşmesi Örneği

    EK-5              

SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

 KONYA İli, …………………………  İlçesi , …………………… Mahallesi halkının 2019 Yılı hasat döneminde aşağıda maddeler halinde belirlenen hasat kurallarına uyum sağlanması, hasat esnasında biçerdöverden ve operatörden kaynaklanacak ürün kayıplarının hak sahiplerine tazmin olarak ödenmesine dair iş bu hasat kira sözleşmesi tarafımızca tanzim edilerek imza altına alınmıştır.

Hasat Esnasında Uyulması Gerekli Kurallar:

1-Biçerdöver “G” sınıfı Sürücü Belgesi veya “Biçerdöver Operatörü Yetiştirme Kursu”na katılarak eğitim almış belgeli kişilerce kullanılacaktır.

2-Hasat başlamadan önce biçerdöverin yıllık tamir-bakım ve ayarları tekniğine uygun olarak yapılacaktır.

3-Teknik özellikleri yetersiz, tamir, bakım ve ayarları tekniğine uygun olarak yapılmamış biçerdöver çalıştırılmayacaktır.

4-Biçerdöverin günlük bakımları düzenli olarak yapılacaktır.

5-Biçerdöver her tarlanın konumuna göre ve mahsulün durumuna göre ayarlanacaktır.

6-Hasat olgunluğuna gelmemiş ve çiğli mahsuller biçilmeyecektir.

7-Hasada sabah saat…………..dan önce başlanmayacak, akşam saat……….. dan sonra hasat yapılmayacaktır.

8-Yağmurlu ve aşırı rüzgarlı havalarda hasat yapılmayacaktır.

9-Arazi şartları ve ürün durumunu dikkate alarak, sap değeri olan ürünlerde biçim yüksekliği mümkün olan en alt seviyede olacaktır.

10- Valiliğinin   hedef olarak aldığı, müsaade edilebilir yüzde  dane kaybı oranı  % …..” yi geçmeyecektir.

11- Tarafımızca  belirlenen 1 dekar alanın hasat ücreti olan …………..TL’ den fazla ücret talep edilmeyecektir. 

12- Yangın çıkma ihtimaline karşı,  kullanıma hazır en az 6 Kg lık iki adet yangın söndürme cihazı, 15 m 2  lik tutuşmaya dayanıklı malzemeden yapılmış branda ile yangını haber vermek için ses ve ışıklı ikaz cihazları bulundurulacaktır.  

13- Sözleşmeye konu alanlar için mevkii atlamadan, hasat edilmemiş alan bırakılmayacaktır.

14- Sözleşme yapılan alanlar için tarla sahiplerince başka biçerdöver sahipleri ile anlaşma yapılmayacaktır.

15-Valilik Makamınca yayımlanan 2019/01 nolu Tebliğ hükümlerine uyulacaktır.

16-Valilik Makamınca Biçerdöver Kontrollerinde yetkilendirilen İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün teknik elemanlarına zorluk çıkartılmayacaktır.

17- Belirlenmiş olan hasat ücretleri en geç hasat bitimini müteakip ödenecektir.

18-Ürün sahipleri veya temsilcilerinin hizmet vericiden kaynaklanan kayıplarının maddi değerlerini tespit ettirmek amacıyla;  Valilik veya Kaymakamlık makamlarına başvurarak zararlarının tespit edilmesini talep etmeleri durumunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkili kontrolörlerince tespit edilecek olan maddi kayıp biçerdöver sahibi tarafından karşılanacaktır.  

19- Bu anlaşma, tarafların kendi rıza ve istekleri ile yapılmış olup, sözleşme maddelerinde anlaşmazlığa düşülmesi durumunda  ………………     Mahkemeleri yetkilidir.    

 

Bu sözleşme aşağıda adı-soyadı yazılı kişilerce kendi istekleri ile imza altına alınmıştır.  …../…../2019

 

 

 

Biçerdöver sahibi

       Köy Muhtarı

              Aza

Ürün sahibi

( temsilcisi)

  Adı soyadı

Adı soyadı

Adı soyadı

Adı soyadı

    İmzası

İmzası

İmzası

İmzası