Karapınar Ziraat Odası Başkanlığı

HABERLER

Başkan Durmuş ÜNER'den Basın Açıklması

Başkan Durmuş ÜNER'den Basın Açıklması

Çiftçilerimiz zor durumda

       KARAPINAR ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI’NDAN           

            Tarım ve hayvancılık sektöründe yıllardır süregelen adeta kronikleşen sorunlar Odamız tarafından tespit edilip çözüm önerileriyle birlikte başta Tarım Bakanlığı’na, Tarım Komisyonu Başkanlığı’na, bölge Milletvekillerimize yazılı ve sözlü olarak sürekli  iletilmiştir. Ancak, zaten yüksek olan girdi maliyetlerine, 2018 yılının özellikle ikinci yarısından sonra yapılan yüksek fiyat artışları Tarımsal Üretim maliyetlerini Anormal şekilde artırmış, üreticilerimiz çaresiz bir şekilde umutsuzluğa terk edilmiştir.

             Tarımsal Elektrik ücretleri 2018 yılında %45,Kimyasal Gübre fiyatları %100,Motorin fiyatları %38 artış göstererek çiftçilerimiz hasat etmiş oldukları ürünlerle maliyetlerini karşılayamaz hale gelmiş, yeni sezon için ürün yetiştirme konusunda yüksek maliyetler nedeniyle ilk defa terettüt yaşar hale gelmiştir.

          Bu durum karşısında Odamız ilçemizde ve bölgemizde tarım ve Hayvancılık konularında yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini tekrar rapor haline getirerek Başta Tarım Bakanlığı olmak üzere konunun diğer muhataplarına hem yazılı rapor olarak hem de sözlü olarak iletip, yeni üretim sezonu başlamadan çiftçilerimizin içinde bulunduğu bu olumsuz durumdan kurtulması için azami derecede çaba gösterme seferberliği başlatmıştır.

        İlçemizin ve Ülkemizin olmazsa olmazlarından Tarım ve Hayvansal üretimi, rekabet edilebilir düzeyde artırmak, üretim devamlılığını sağlamak, tarım ve hayvancılık ürünlerinde dışardan gerçekleştirilen yüksek miktarlı ithalatı önleyebilmek ve en önemlisi üreticilerimizi ayakta tutabilmek için, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı, Tarım Komisyonu Başkanlığı ve Bölge Milletvekillerimize kapsamlı bir biçimde hazırlanan ve kısa zamanda çözüme kavuşturulması gereken sorunlar bir kez daha iletilmiştir.

          Odamız, Bundan sonrada her platformda Tespit edilen sorunları dile getirip, çözümü noktasında konunun takipçisi olacağını kamuoyuna saygıyla bildirir.

        .                                                   

 

 

 

 

                                              

                                                                                                      DURMUŞ ÜNER

                                                                                                 Yönetim Kurulu Başkanı