Karapınar Ziraat Odası Başkanlığı

HABERLER

Araç Satış İhalesi
Araç Satış İhalesi

Araç Satış İhalesi

İhale Duyurusu

 KONYA / KARAPINAR ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞINDAN

PLAKA
42 L 6667
MARKA
VOLKSWAGEN
CİNSİ
TRANSPORTER
MODEL
2004
KM
181.625
TAHMİN EDİLEN BEDEL (KDV HARİÇ)
31.355,93
KDV ORANI
%18

 

PLAKA
42 JB 444
MARKA
SKODA
CİNSİ
SUPER B
MODEL
2010
KM
124.957
TAHMİN EDİLEN BEDEL (KDV HARİÇ)
55.445,54
KDV ORANI
%1

 

PLAKA
42 JB 407
MARKA
RENAULT
CİNSİ
KANGO
MODEL
2006
KM
381.179
TAHMİN EDİLEN BEDEL (KDV HARİÇ)
19.801,99
KDV ORANI
%1

 

1.Karapınar Ziraat Odası Başkanlığı adına kayıtlı olup, Odamız hizmetlerinde kullanılan ve aşağıda bilgileri verilen araçlar, 6964 Sayılı Kanun hükümlerince, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Alım Satım Yönetmeliği uyarınca kapalı zarf teklif usulü, (teklifler alınarak ve devamında açık arttırma yoluyla yeni teklif almak ve açık artırma suretiyle pazarlık yapılarak) ile ihale edilerek satılacaktır. 

2.İhale Karapınar Ziraat Odası Başkanlığında, 22.11.2017 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 10.00’ da Hankapı Mahallesi, Okullar Caddesi, Yeni Belediye İşhanı Kat:3 Dış Kapı no:4,iç kapı No:303 Karapınar/KONYA adresinde bulunan Karapınar Ziraat Odası Başkanlığı Meclis Toplantı salonunda yapılacaktır. İstekliler 21.11.2017 tarihine rastlayan salı günü saat 17:00 ye kadar Karapınar Ziraat Odası Başkanlığına şartnameye uygun olarak hazırlanan teklif mektubunu elden veya iadeli taahhütlü posta ile ulaştırmak zorundadır. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.Teklif Dosyasını Ziraat Odası Başkanlığı Genel Sekreterliğinden ve Odamız Web sayfası (www.karapinarziraatodasi.org.tr) adresinden temin edilebilecektir.

4.Odamız; 2886 ve 4734 sayılı yasalara tabi olmadığı gibi, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

DUYURULUR.