Karapınar Ziraat Odası Başkanlığı

HABERLER

2021 YILI HUBUBAT HASADI BİÇERDÖVER KİRA BEDELLERİ BELİRLENDİ.

2021 YILI HUBUBAT HASADI BİÇERDÖVER KİRA BEDELLERİ BELİRLENDİ.

2021 YILI HUBUBAT HASADI BİÇERDÖVER KİRA BEDELLERİ BELİRLENDİ.
23.06.2021 Çarşamba Günü Ziraat Odası Meclis Salonunda 2021 yılı Hububat Hasadı Biçerdöver Kira Bedelleri belirlemek üzere saat 11.00 de Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş ÜNER başkanlığında, toplanılarak Tarım Sektörü Paydaşı olan kurum ve Kuruluş yetkililerinin de görüş ve onayı ile istişare edilmiştir.
Hububat hasadında asıl olan Biçerdöver İşletmecisi ile Üretici arasında yapılacak ve hukuki geçerliliği olan Yazılı Sözleşmeye bağlı olmakla birlikte, Sözleşme yapılmadığı durumlarda biçerdöver işletmecisi ile Üretici arasında olabilecek fiyat anlaşmazlıklarının giderilmesi için, İlçemiz şartlarında hububat ekili arazilerin durumu, Kuraklıktan etkilenme gibi unsurlarda dikkate alınarak; Hasat Edilecek Ürünün durumuna göre biçerdöver işletmecisi ile üretici arasında yapılacak pazarlık ve sözleşmeye göre;
2021 yılı Hububat Hasadı Biçerdöver Kira Bedelleri, Tavsiye Niteliğinde aşağıda belirlenen aralıklarda ücretlendirme yapılmasına karar verilmiştir.
SULU HUBUBAT HASADI: 35.00 TL/DEKAR ile 42.00 TL/DEKAR
KURU HUBUBAT HASADI: 22.00 TL/DEKAR ile 24.00 TL/DEKAR