Karapınar Ziraat Odası Başkanlığı

GALERİ

Akkuyu-Koymat-Demiryalı-Emirhaç-Tilkişar Mevkiilerindeki Arazi Kontrölleri

Odamız Teknik Danışmanı Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ögretim Üyesi Prof.Dr. Süleyman SOYLU Hocamız ve Oda teknik personeli Ziraat Mühendisi Yusuf ALTUNDAL ile birlikte SeyitHacı-Çukurca-Yassıca-Tilkili-Yazamca-Bursal Mevkiilerinde Arazideki ürünler incelenerek Çiftçilerimize bilği verilmiştir.