Karapınar Ziraat Odası Başkanlığı

HABERLER

KARAPINAR ZİRAAT ODASI HİZMET BİNASI VE OTELİ SATIŞ İHALESİ DUYURUSU
KARAPINAR ZİRAAT ODASI HİZMET BİNASI VE OTELİ SATIŞ İHALESİ DUYURUSU

KARAPINAR ZİRAAT ODASI HİZMET BİNASI VE OTELİ SATIŞ İHALESİ DUYURUSU

KONYA/KARAPINAR

ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI’NDAN

NATAMAM HİZMET BİNASI VE OTELİ SATIŞ İHALESİ DUYURUSU

 

 

MADDE:1.İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler:

 1. Adı: Konya/Karapınar Ziraat Odası Başkanlığı
 2. Adresi: Hankapı Mahallesi Okullar Caddesi, Yeni belediye İşhanı Kat:3 No:4/303 42400 Karapınar/Konya
 3. Telefon Numarası : 0332 755 11 71
 4. Fax Numarası: 0332 755 10 48
 5. İlgili Birimin Adı: Ziraat Odası Bina Satış Komisyonu Başkanlığı

MADDE:2. İhale konusu işe ilişkin bilgiler:

 1. a) İhale Konusu işin;
 2. b) Adı: Hizmet Binası ve Oteli İnşaatı Satışı
 3. c) İhalenin yapılacağı Yer: Karapınar Ziraat Odası Meclis Salonu

Hankapı Mahallesi, Okullar Caddesi Yeni Belediye İş hanı Kat:3 No:4/303 42400 Karapınar/Konya

 1. d) Satışa Konu İnşaat Bina Bilgileri: Tabloda Bilgisi verilen Natamam Hizmet Binası ve Otel Mevcut, Durumu ile satışa

Sunulmakta olup, listede yer alan hususlar ‘’Bilgi’’ mahiyetindedir. İsteklilerin Binayı yerinde bizzat görerek satışa katıldığı

Kabul edildiğinden, listede, belirtilen hususlara hiçbir şekilde itiraz edilemez.

SAHİPLİK/PAY

Karapınar Ziraat Odası Başkanlığı adına 1/1

İNŞAAT TARZI

Betonarme-Karkas

YAPIM YILI,YAŞI

2014 Natamam

ADA/PARSEL/PAFTA/ARSA M2

    

2250/5 -   M31d01c2c -  608,28 M2

 

ADRES

Kale mah.131356 sk.No:4 42400 Karapınar/Konya

TOPLAM İNŞAAT ALANI VE YAPI

3.076,00 M2       /     Kargas Yapı ve Tuğla Duvar yapımları tamamlanmış

İNŞAAT KAT BİLGİLERİ

BODRUM: Hidrofor Odası, Kazan Dairesi, Sığınak, Güvenlik Holü, wc - brüt 572  m2

ZEMİN KAT: 6 Dükkân, Resepsiyon, bekleme salonu, muhasebe, Ziraat Mühendisi Odası, Genel Sekreter Odası, wc/Lavabo - brüt 538 m2

1.NORMAL KAT: Toplantı Salonu, bekleme alanı, Otel Holü, Sekreter Odası, Başkan Odası, Yönetim Odası, Mutfak, Hol, wc/Lavabo - brüt 558 m2

2.NORMAL KAT:17 Adet Otel Odası, Temizlik Odası - brüt 539 m2

3.NORMAL KAT:17 Adet Otel Odası, Temizlik Odası - brüt 539 m2

ÇATI KATI: Depo, Çamaşır ve Ütü Odası, wc/lavabo - brüt 340 m2

MADDE:3. İhaleye İlişkin bilgiler:

 1. a) İhale Mevzuatı:6964 sayılı Kanun, Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Alım Satım Yönetmeliği(30.07.2011/28010 tarih/sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)
 2. b) İhale Usulü: Kapalı Teklif Usulü (Alım Satım Yönetmeliği Madde 18) (Devamında açık artırma yoluyla yeni teklif almak ve /veya pazarlık yapmak.)
 3. c) İhalenin Yapılacağı Adres: Hankapı Mahallesi, Okullar Caddesi Yeni Belediye İş hanı Kat:3 No:4/303 42400 Karapınar/Konya
 4. d) İhale Tarihi ve Saati: 29.11.2019 / 14:00
 5. e) İhale Komisyonu Toplantı Yeri: Karapınar Ziraat Odası Başkanlığı Meclis Salonu

MADDE:4. Satışa Konu Hizmet Binası İnşaatı ve İhale Dokümanının görülmesi ve temini:

 1. a) Bina, Kale Mah.131356 sk. No:4 42400 Karapınar/Konya adresinde Komisyon yetkilisi nezaretinde görülebilir.

İhale dokümanı ise Hankapı Mahallesi, Okullar Caddesi Yeni Belediye İş hanı Kat:3 Dış Kapı No:4 İç Kapı No:303 42400 Karapınar/Konya adresinde bulunan Karapınar Ziraat Odası Başkanlığından 150.00TL (Yüzelli) karşılığında temin edilebilecektir.

MADDE:5.Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati:

 1. a) Tekliflerin sunulacağı yer: Hankapı Mahallesi, Okullar Caddesi Yeni belediye İş hanı Kat:3 No:4/303 42400 Karapınar/Konya Adresindeki Karapınar Ziraat Odası Başkanlığı Genel Sekreterliği’dir.
 2. b) Son Teklif verme tarihi/saati: 29.11.2019 – 10:00

MADDE:6.İhale Serbestliği

Oda, 2826, 4737, 4735 sayılı kanunlara tabi değildir. İhale konusu binayı kısmen veya tamamen satıp satmamakta, ‘’ İhale Komisyon Kararı onaylanıncaya kadar’’ ihaleyi iptal edip etmemekte tamamen serbest olup, istekliler iptal halinde Oda’dan hiçbir şekilde ve hiçbir ad altında talepte bulunamaz. Teklif verenler bu şartları peşinen kabul etmiş sayılırlar.

DUYURULUR.